Chcesz dodać zespół lub lokal?

Tylko Rawicz i okolice!

Planujesz swój ślub?
Poradnik zaplanujwesele.net
powstał z myślą o Was!

Znajdziecie tu wiele informacji, które pomogą Wam 
przygotować się do tego, jakże ważnego święta.

Dodaj lokal lub zespół za darmo

introYoutubeBtn

Również na około pół roku przed uroczystością warto ustalić szczegóły Waszych zaślubin w Kościele, jeżeli tam chcecie się pobrać. Pamiętajcie, że ślub kościelny to nie tylko rezerwacja godziny. Zadbać musicie także o oprawę muzyczną - warto nie żałować na nią pieniędzy, bo uroku skrzypiec czy Ave Maria nie da się przecenić, oraz dekorację. Tę dobrze powierzyć firmie, która przygotuje też bukiet ślubny Panny Młodej i udekoruje salę, jeśli właściciel lokalu nie zapewnia wystroju - wówczas wszystkie elementy będą ze sobą współgrały.

Wróćmy jednak do samych formalności związanych ze ślubem... Aby uniknąć szybkich i nieprzemyślanych decyzji warto zaczerpnąć trochę niezbędnej wiedzy na ten temat. 

Czym jest ślub? 

Ślub jest to uroczystość zawarcia małżeństwa,podczas ktorej strony składają przysięgę małżeńską w obecności świadkow oraz zaproszonych gości.

Obecnie w Polsce, ślub może mieć charakter: 

 • ślubu cywilnego udzielanego przez Urząd Stanu Cywilnego
 • ślubu wyznaniowego inaczej ślubu kościelnego bez mocy prawnej
 • ślubu konkordatowego inaczej ślubu kościelnego ze skutkami prawa cywilnego.

Alternatywą do ślubów udzielanych w Polsce jest tzw. ślub humanistyczny. Udzielany jest w Norwegii, Szkocji, USA.

Następną sprawą,którą narzeczeni muszą wspólnie omówić jest kwestia - jakie nazwisko każde z nich będzie nosiło po ślubie oraz decydują o nazwisku ich przyszlego potomstwa.

Możliwości jest kilka:

 • żona zachowuje nazwisko panieńskie
 • żona zachowuje nazwisko panieńskie i przyjmuje nazwisko po mężu (tzw.dwuczłonowe)
 • żona przyjmuje nazwisko męża
 • mąż zachowuje nazwisko rodowe
 • mąż zachowuje nazwisko rodowe i przyjmuje nazwisko panieńskie żony (tzw. dwuczłonowe)
 • mąż przyjmuje nazwisko panieńskie żony.

Warto wspomnieć też o istnieniu kwestii umowy majątkowej małżeństwa, czyli intercyzy. Jest ona zawierana u notariusza przed lub po zawarciu małżeństwa. Podejmując wspólnie decyzję o jej podpisaniu wiedzmy,że zmienia się ustawowy majątkowy ustrój małżeński.

Mamy cztery podstawowe rodzaje intercyzy:

 • umowa rozszerzająca wspólnotę majatkową
 • umowa ograniczająca wspólnotę majatkową
 • umowa wprowadzająca rozdzielność majątkową
 • umowa wprowadzająca rozdzielność majątkową z wyrownaniem dorobków (szczególny rodzaj rozdzielności majątkowej)

 

Ślub cywilny

Tekst przysięgi na ślubie cywilnym:

"Świadomy/a praw i obowiązków wynikajacych z założenia rodziny, uroczyście oświadczam,że wstępuję w związek małżeński z (imię) i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe."

Dokumenty:

 • dowody osobiste
 • skrócone odpisy aktów urodzenia
 • dokument potwierdzający rozwód lub śmierć poprzedniego partnera lub partnerki- tylko w razie istniejących okoliczności

Opłaty:

 • skrócony odpis aktu urodzenia - ok. 20 zł
 • opłata za ślub - ok. 100 zł
 • oprawa muzyczna - ok. 80 zł

 

Ślub kościelny

Ślub kościelny może być udzielony w parafii panny młodej,pana młodego lub w dowolnie innej wybranej parafii (potrzebna tzw. licencja na zawarcie ślubu w innej parafii).

Do zawarcia ślubu kościelnego konieczne jest odbycie nauk przedmałżeńskich. W wielu parafiach okresowo odbywają się tego typu nauki dla wszystkich chętnych. Warto więc skorzystać z takiej okazji dużo wcześniej, aby uniknąć nerwowego pośpiechu w razie zaplanowania ślubu. Rezerwacji daty ślubu kościelnego dokonujemy w biurze parafialnym z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem.

Około 3 miesięcy przed datą ślubu w kancelarii parafialnej spisujemy protokół przedślubny dostarczając również n/w dokumenty:

 • dowody osobiste
 • metryki chrztu
 • świadectwa nauki religii
 • świadectwa bierzmowania
 • zaświadczenia z USC o braku okoliczności uniemożliwiających zawarcie sakramentu małżeństwa

Po sporządzeniu protokołu przedślubnego przez dwie kolejne niedziele w obu parafiach wygłaszane są zapowiedzi. Również około trzech miesięcy przed ślubem obowiązkiem, który trzeba wykonać, są spotkania w parafialnej poradni małżeńskiej. Niezbędne jest też przystąpienie do sakramentu pokuty, które to potwierdzone jest otrzymaniem zaświadczenia.

Data ślubu zbliża się dużymi krokami i na tydzień przed należy zgłosić się w biurze parafialnym obowiązkowo ze świadkami. Wszyscy winni zabrać ze sobą:

 • dowody osobiste (para młoda i świadkowie)
 • zaświadczenie ukończenia kursu przedmałżeńskiego oraz ze spotkań w poradni rodzinnej (parafialnej)
 • zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi niedzielnych

Dzień przed ślubem obowiązkowo należy ponownie przystąpić do spowiedzi świętej. Wtedy też otrzymamy zaświadczenie niezbędne do udzielenia ślubu kościelnego. W dzień ślubu przyjeżdżamy do kościoła kilkanaście minut wcześniej, aby dostarczyć zaświadczenia sakramentu pokuty. Ponadto narzeczeni i świadkowie tuż przed ślubem podpisują zaświadczenie o mającym się odbyć za chwilę ślubie.

Ślub konkordatowy

Ślub konkordatowy to nic innego jak możliwość zawarcia związku małżeńskiego przed Bogiem i w świetle prawa. Taki ślub wymaga dokonania formalności zarówno w Kościele jak i w Urzędzie Stanu Cywilnego (USC).

Przed wizytą w USC gromadzimy dokumenty takie jak:

 • skrócone odpisy aktów urodzenia,które wcześniej pobieramy z USC w miejscu naszego urodzenia,
 • poświadczenie wniesionej opłaty skarbowej za sporządzenie aktu małżeństwa (opłatę wpłacamy na konto USC gminy w której odbędzie się ślub)

Wraz z w/w dokumentami i dowodami osobistymi udajemy się do USC po zaświadczenie o braku okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa. Pamiętaj! Zaświadczenie ważne jest 3 miesiące.

Dokumenty do kościoła:

 • metryki chrztu wydane w parafii w której mieliśmy chrzest,
 • świadectwa bierzmowania,
 • świadectwa ukończenia nauk przedmałżeńskich i spotkań w Katolickiej Poradni Rodzinnej,
 • dowody osobiste.

Po złożeniu w/w dokumentów spisuje się w biurze parafialnym protokół przedślubny. Po załatwieniu tych formalności wygłaszane są zapowiedzi przedślubne w parafiach: panny młodej i pana młodego.

Opłaty związane z udzieleniem ślubu:

 • sporządzenie aktu małżeństwa (opłata skarbowa) - ok. 84 zł
 • wydanie odpisu skróconego aktu urodzenia - 22 zł
 • odpisy aktów chrztu i bierzmowania - "co łaska"
 • zapowiedzi - ok. 100 zł
 • opłata za ślub - " co łaska " (zwykle od 300 zł wzwyż)
 • licencja na ślub w innej parafii - ok. 150 zł

Ostatnim i niezbędnym krokiem przed uzyskaniem ślubu jest dwukrotna spowiedź. W sytuacji gdy narzeczeni mieszkają razem,wtedy do sakramentu pokuty przystępują raz tj. dzień przed ślubem.

Tuż przed obrzędami ślubnymi Młoda Para w obecności świadków podpisuje - klauzulę skutków cywilno-prawnych małżeństwa konkordatowego

W ciągu 5 dni od daty zawarcia związku małżeńskiego biuro parafialne jest zobowiązane przesłać dokumenty do USC. Z kolei po 10 dniach małżonkowie mogą je odebrać udając się do Urzędu Stanu Cywilnego.

Szukasz fotografa na swoje wesele?
Chcesz zrobić niespodziankę bliskiej Ci osobie?
Sesja zdjęciowa na pewno będzie ciekawym i oryginalnym pomysłem. Wejdź na www.presto-fotografia.com

Ostatnio dodana sala

RanchoRancho
Powiat Rawicki

Ostatnio dodany zespół

Czysta EnergiaCzysta Energia
Powiat Leszczyński